Quế Thảo Dược 2 Tấc 50 Cây

QTD-2T-50

25,000 VND

NHANG QUẾ THẢO DƯỢC 2 TẤC 50 CÂY
Nhang Quế Thảo Dược ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột quế thảo dược tự nhiên, keo thực vật (cây bời lời) và tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.