Trầm Hương Cao Cấp 3 Tấc 50 cây

TH-3T-50

50,000 VND

TRẦM HƯƠNG 3 TẤC 50 CÂY
Nhang Trầm Hương ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột trầm hương tự nhiên, bột keo thực vật (cây bời lời), tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.