Trầm Hương Cao Cấp 2 Tấc 50 Cây

TH-2T-50

40,000 VND

TRẦM HƯƠNG 2 TẤC 50 CÂY
Nhang Trầm Hương ĐẤT NƯỚC XANH được sản xuất 100% từ bột trầm hương tự nhiên, bột keo thực vật (cây bời lời), tăm tre. Đặc biệt không sử dụng bất kỳ hóa chất nào.